Via deze link van Google worden actuele berichten over TBS getoond:

http://tinyurl.com/GoogleTBS

_______________________________

Artikelen over praktijk in een behandelkliniek

Eind 2011 / begin 2012 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een serie over de dagelijkse praktijk in een van de behandelcentra, het FPC Oldenkotte te Rekken:

_______________________________

Discussie over kwaliteitsmeting van tbs-behandeling.

Mening van Joost Eerdmans en van Yvo van Kuijck, voorzitter Forum TBS

In het Algemeen Dagblad van 22 maart 2013 kruisen Joost Eerdmans, voormalig Tweede Kamerlid voor de LPF, wethouder in Capelle aan den IJssel en voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht en Yvo van Kuijck, vicepresident van het gerechtshof in Arnhem en voorzitter van Forum TBS de degens over de opvatting van de VVD dat tbs-klinieken moeten worden afgerekend op de recidivecijfers van de patiënten die zij hebben behandeld. Joost Eerdmans is het daarmee eens. Hij vindt het vreemd dat zo’n kwaliteitsmeting niet allang bestaat. Yvo van Kuijck meent dat recidivecijfers niet geschikt zijn om daaraan de kwaliteit van een tbs-kliniek af te meten. Een recidive hangt van zoveel omstandigheden af en is niet zonder meer terug te voeren op een kliniek waar een tbs’er is behandeld. Bovendien wordt al de nodige aandacht besteed de kwaliteit van de klinieken.

Zie de bijlage.

_______________________________

Herstelbemiddeling dader / slachtoffer

In een nieuwsbrief van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie staat informatie over de manier waarop Slachtoffer In Beeld in de afgelopen jaren heeft bemiddeld bij contact tussen tbs-gestelden en slachtoffers. Zie Nieuwsbrief 02 / 2014 EFP  Deze informatie sluit goed aan bij het thema van het symposium Daders & slachtoffers: hoe verder?  dat Forum TBS op 29 november 2013 organiseerde. Zie hierover de rubriek Wat is Forum TBS?

_______________________________

Manifest van Lunteren 

Vanuit een gedeelde zorg over de houdbaarheid van het tbs-systeem vond op 8 november 2013 de werkconferentie Recht en tbs plaats als een gezamenlijk initiatief van de directies van de Forensisch Psychiatrische Centra en de Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In Delikt en Delinkwent van februari 2014 (jaargang 44, aflevering 2, p. 133-134) deed Dick Raes, lid van Forum TBS, verslag van deze bijeenkomst die resulteerde in het Manifest van Lunteren met een aantal concrete actiepunten voor de deelnemende actoren in het forensische veld.

Zie de bijlage.

________________________________

Vrouwen in de tbs

Voor het eerst is er uitgebreid onderzoek gedaan naar vrouwen met tbs. Vivienne de Vogel van de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek onderzocht hoe het 275 vrouwen is vergaan die de afgelopen 30 jaar tbs kregen opgelegd. Vrouwen krijgen veel minder vaak tbs dan mannen. Nederland heeft ongeveer 140 vrouwen met tbs tegenover ongeveer 1800 mannen. Het aantal tbs-opleggingen aan vrouwen stijgt wel. Ook is bijna 90 procent van de vrouwen in tbs-klinieken een risico voor hun kinderen. Ze doen hen iets aan of verwaarlozen ze. De televisierubriek Nieuwsuur besteedde op 28 juni 2014 hieraan aandacht. Link naar de uitzending.

_______________________________

Het criminele brein ontleed

In het museum Het Dolhuys te Haarlem is van 8 oktober 2014 tot 29 maart 2015 de tentoonstelling 'Levenslang', het criminele brein ontleed. Naar aanleiding hiervan was directeur Hans Looijen op 22 september 2014 te gast in het televisieprogramma Tijd voor Max. Hij vertelde onder meer over het onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van Het Dolhuys heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders er vertrouwen in heeft dat misdadigers weer op het rechte pad kunnen komen. Ook wees Hans Looijen op de mogelijkheden die de tbs hierbij biedt. Link naar de uitzending.

_______________________________

'TBS verdient een kans' 

Bas Eenhoorn, voorzitter van de Taskforce behandelduur tbs vraagt in het digitale magazine voor ketenpartners van de Dienst Justitiële Inrichtingen DJI Zien 2014, nummer 4 aandacht voor het teruglopend aantal terbeschikkingstellingen, mede doordat rechters, advocaten en hun cliënten de behandelduur te lang vinden. 'Maar kijk je naar de resultaten van tbs, dan zie je dat de maatregel van onschatbare waarde is. De recidive is circa twintig procent. Dat is erg laag. Het is een goede maatregel, die de samenleving veiliger maakt en het welzijn van de cliënt bevordert.', aldus Bas Eenhoorn. Ook advocaat Job Knoester komt in het artikel aan het woord.

Bij de bijlagen is het achtergrondartikel Taskforce moet maatregel nieuw leven inblazen in pdf-formaat opgenomen. Link naar dit artikel op website DJI Zien.

_______________________________

Aanbevelingen Taskforce behandelduur tbs leiden tot verkorting van behandelduur van tbs

De Taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft haar opdracht volbracht. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim 10 naar 8 jaar. Eenhoorn heeft aan zijn opdrachtgevers staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN) bericht dat hij, in samenwerking met de gehele keten, gezorgd heeft voor deze daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs zonder
dat dit afbreuk doet aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt. Eenhoorn neemt afscheid van de taskforce, maar het werk wordt door de leden voort gezet. Zie bij de bijlagen het nieuwsbericht over de Taskforce. Zie nieuwsbericht met link naar rapport van Taskforce behandelduur tbs. 

_______________________________

TBS-patiënten treden op met toneelvereniging

In een week tijd is bij de Van der Hoeven Kliniek met behulp van drie Amerikanen van het Amerikaanse gezelschap Cornerstone een toneelstuk gemaakt om met patiënten en medewerkers het 40-jarig jubileum te vieren van het Utrechtse Stut Theater, waarmee de kliniek samenwerkt. Zie het artikel in het Algemeen Dagblad van 23 maart 2017.

_______________________________

 

TBS en euthanasie - een lastige kwestie

In De Gelderlander van 5 mei 2018 gaat Henk Graat na hoe de worsteling kan zijn als een tbs'er naar de longstay-afdeling zal worden overgeplaatst. De Levenseindekliniek wijst zijn euthanasieverzoek af. Yvo van Kuijck (voorzitter van het bestuur van Forum TBS), Jan-Jesse Lieftink (lid van de kerngroep van Forum TBS) en Willem Anker (sympathisant van Forum TBS) geven hun visie in dit artikel. Zie in de bijlagen het artikel op de voorpagina en het hoofdartikel.

________________________________

Tbs’er neemt vaker de benen uit frustratie: ‘Ze voelen zich gekooid’

In een artikel in De Gelderlander van 12 oktober 2019 laat Henk Graat advocaat Jan-Jesse Lieftink (oud-lid kerngroep van Forum TBS) en Yvo van Kuijck (oud-voorzitter van het bestuur van Forum TBS) aan het woord naar aanleiding van een recente ontvluchting van een ter beschikking gestelde uit de Pompekliniek. Zij noemen een aantal verklaringen. Zie het artikel op de website van De Gelderlander en in de bijlagen.