De penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt onder meer hoger beroep inzake verlenging van terbeschikkingstellingen. De uitspraken zijn te vinden onder http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx met in de rubriek Kenmerken bij Tekst het zoekwoord TBS en bij Instantie het zoekwoord Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.