Het initiatief tot oprichting van Forum TBS is voortgekomen uit het in 2009 door de rechtspraak georganiseerde symposium “TBS op slot?”. Hier werd geconstateerd hoe de praktijk en het imago van de strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling (TBS) ernstig onder druk kwam te staan door aanhoudende kritiek vanuit media en politiek. 

De doelstelling van Forum TBS is een krachtig tegengeluid te laten horen in het publieke en politieke debat met betrekking tot het vaak eenzijdige en negatieve beeld van de TBS in het algemeen en de geestelijk gestoorde delinquent in het bijzonder.

Forum TBS wil zijn doel bereiken door met alle publicitaire middelen en de inzet van mensen “van buiten het TBS-veld” het belang van een behoorlijke bejegening van psychisch gestoorde daders (in de TBS) onder de publieke aandacht te brengen. Daardoor hoopt Forum TBS bij te dragen aan een reëler beeld van de TBS en een handelen van de politiek en samenleving dat minder eenzijdig wordt bepaald door incidenten en eisen van veiligheid.

Forum TBS is breed samengesteld en bestaat uit een een bestuur, een kerngroep en een groep sympathisanten. Forum TBS vertegenwoordigt niemand. De deelnemers, allen op persoonlijke titel, zijn afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur, de behandelklinieken, de reclassering en de gedragskundige en juridische wetenschap.

Leden van Forum TBS zijn vanuit hun neutrale positie graag bereid tot het beantwoorden van vragen of het geven van adviezen over (actuele) onderwerpen op het terrein van de TBS.